REFERENCIÁK

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya
Marcal Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” pályázati program
megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC
piros könyv alapján.
Komárom Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása.
Komárom II. ütem Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása – 3.2. Tervszámon
Csapadékvíz bevezetés rekonstrukciója a 11+180 tkm szelvényben és a 2.12. Tervszámon
Árvízvédelmi fal felújítása a 12+562 – 12+949 tkm szelvények között
Mura Mura bal part 0+000-4+413 tkm és a Principális csatorna jp.0+000-4+980 tkm szelv.közti szakasz
műtárgyépítési munkái
Marótvölgyi öblöz. szerkezetépítés  Cs3 jelű és Zs1 jelű műtárgyak kiviteli munkáinak elvégzése, a mellékelt megrendelés alapján.
Mobil halrács építése  Mobil halrács építése a Nyugati-övcsatorna 5+560 km szelvényében
Murarátka árvízvédelmi töltés  Murarátka, árvízvédelmi töltésfejlesztési munkák kivitelezése
Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
KEHOP 2.2.2–15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
projekt keretén belül a III. ütemben kivitelezésre kerülő 11 Fogadó műtárgy, 14 Homok és Zsírfogó,
12-13-15 Rácsgépház és Csatornaiszap fogadó vasbetonszerkezeteinek teljeskörű kivitelezése.
Tass Alsószenttamás  “Tass Alsószenttamás (0370/74,75,77 hrsz.) ingatlanokon szennyvíz tároló és tűzivíz tároló kivitelezése” projekt keretén belül vasbeton szennyvíztározó tartály kivitelezése
Gellénháza  „KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosítószámú „Vállalkozási szerződés Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (NYDDU8)” projekt keretén belül Vasbeton műtárgyak építése Gellénházai szennyvíztelepen
Szigetvár-Becefa  A KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosító számú „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1. B)” elnevezésű projekt keretén, Szigetvár – Becefa II. projektelem tekintetében 1 db klórkontakt medence és 1 db vasiszapülepítő medence szerkezetépítési munkáinak és minősítő vizsgálatainak elvégzése, valamint a Becefai tisztavíz medence szerkezetépítési munkái és minősítő vizsgálatainak elvégzése
Szerződés megnevezése Szerződés tárgya
M70 autóút szélesítés  M70 autóút szélesítés során szükséges vasbeton szerkezetépítési munkák elvégzése a B06, B07 és B12a hidakon és pillérvédő szegélyek építése.
21. sz. főút műtárgy építés  21.sz. főút négynyomúsítása a 35+000-39+700km szelvények között (Nógrád IV. szakasz)” projekten belül a B360; valamint a B365 jelű műtárgyak vasbeton szerkezet építési munkái.
M85 gyorsforgalmi út  M85 gyorsforgalmi út Fertőd- Endrédmajor csomópont-Nagylózs kiviteli terveinek elkészítése, valamint az út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése” projekt keretében „híd szerkezet építési munkáinak” megvalósítása
Miskolc “Y” híd Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. üteme (Y híd) vonatkozó kiegészítő tervezési
feladatok elvégzése és kivitelezési feladatok megvalósítása” projekt keretében „Híd-, és
műtárgyépítéssel kapcsolatosan a 8,9 támaszokat érintő alépítményi-, valamint a 7,8,9,10,D támaszokat érintő monolit vasbetonszerkezet kivitelezés
ZalaZONE ( „Keretmegállapodás off-road tesztkörnyezet és egyéb művek kivitelezésére V. szakasz” projekt keretében: Winch teszt elem, V-Ditch elem, Lépcsős elem, Gap crossing szerkezet, Lejtős elem építése, valamint 10. és 11. számú hordalékfogó építése
ZalaZONE  Zalaegerszeg, „Keretmegállapodás off-road tesztkörnyezet és egyéb művek kivitelezésére VII. lehívás” tárgyában merülő medence szerkezetépítési munkái
Szerződés megnevezése Szerződés tárgya
Noé bárkája természetház  Noé bárkája Természetháza és Ability park beruházás épület kivitelezése” projekt alapozási és támfalépítési munkáinak elvégzése
Free Fall Tower  A Zobori Kalandozoo FREE FALL TOWER játékelem alapozási munkái
Zánka Erzsébet-tábor  Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása” projekthez kapcsolódó “SCS1 jelű Új Sportcsarnok és É jelű Étterem szerkezetépítési munkái
Zánka Erzsébet-tábor Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása” projekthez kapcsolódó “SP-SZ jelű Sportcsarnok-Színház Északi és Déli bővítmény szerkezetépítési, valamint falazási és áthidaló elhelyezési munkái
ZalaZONE Irodaház  Zalaegerszeg, „Vállalkozási szerződés irodaépület létrehozására” tárgyában zsaluzás és állványozás, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák elvégzése

Tanúsítványok:

A Kft. az elvárt minőség, a hatékony reklamáció-kezelés és a folyamatos kiszámítható üzemeltetés érdekében Integrált Irányítási Rendszer bevezetését kezdte meg. Az ISO 9001, és ISO 45001 rendszer mellett, a környezettudatosság szem előtt tartásával bevezetésre kerül az ISO 14001-es tanúsítás is.